דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרושים: עובדי/ות תברואה כללי פומבי 13/06/2021 20/06/2021
מזכיר.ת ועד מקומי מייסר (מנהל.ת קהילה מייסר) כללי חיצוני 26/06/2021
עובד/ת סוציאלי/ת נוער וצעירים (חברה ערבית) כללי חיצוני 26/06/2021
רכזת תחום משאבי אנוש ורישוי עסקים כללי פומבי 26/06/2021
סייעת פדגוגית בחינוך המיוחד (בית ספר קשתות) כללי פומבי 26/06/2021
ראש צוות למחלקה לשירותים חברתיים כללי פומבי 26/06/2021

עבור לארכיון דרושים