מתחמי בדיקות קורונה השבוע

מתחמי פיקוד העורף בקישור

https://www.oref.org.il/12610-17882-he/Pakar.aspx

c57cfed7-bf18-4138-9478-fc2a640aaba0