דלג לתוכן העמוד
מקום המשמש; או הנועד לשמש; כולו או בחלקו; מקום מגורים לזקנים; שהגיעו לגיל הפרישה;כשהם מחוץ למשפחתם למעט מוסד רפואי לפי בפקודת בריאות העם