טופס הצהרת קרובי משפחה- חובה למלא בהגשה לכל מכרז

מכרזי מועצה

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
בקשה לקבלת הצעות ליועץ משפטי ותובע לועדה המקומית לתכנון ולבנייה מנשה אלונה פומבי 12/05/2022 15/06/2022

עבור לארכיון המכרזים