טופס הצהרת קרובי משפחה- חובה למלא בהגשה לכל מכרז

מכרזי מועצה

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מלווה מקצועי לפרוייקט "שביל ישראל" פומבי 17/06/2021 27/06/2021
9/2021 - מענה לשאלות הבהרה למכרז למתן שירותי ניקיון חיצוני 26/05/2021 24/06/2021
6/2021 - מתן שירותי ניהול כולל של מערך המיסוי והגביה + שאלות הבהרה ואישור קיום ביטוחים פומבי 24/05/2021 22/06/2021
8/2021 - מכרז למתן שירותי טיפול, קליטה והטמנת פסולת - נוסח סופי - מעודכן ל-31.05.2021 פומבי 24/06/2021

עבור לארכיון המכרזים