תלמידי שכבת ו' בבית הספר נטעים שותפים לפרויקט שנתי לשיקום נחל חביבה.

גם היום יצאו התלמידים לנחל - אספו פסולת, טפלו בצמחיה והקימו מתקנים עבור המטיילים.


במסגרת הפרויקט התלמידים אף עוסקים בחקר ולמידה על הנחל והשנה - בתוספת של שנת השמיטה. 
הפעילות מתקיימת בשיתוף עם מחלקת קיימות במועצה, רשות הניקוז והחברה להגנת הטבע.