ראש המועצה אילן שדה ומהנדסת המועצה לאה פרי סיירו היום במפעל גלעם במענית


ראש המועצה אילן שדה ומהנדסת המועצה לאה פרי סיירו היום במפעל גלעם במענית, כאורחיו של מנכ"ל קבוצת גלעם ליעד כהן.

הסיור התמקד במפעל החדש של קבוצת גלעם המייצר סיבים פרהביוטים מקבוצת סיבי Fos .

תוצרת המפעל משמשת כרכיב תזונתי בתוספי מזון , מזון בריאות, וכתחליף אנטיביוטיקה בהזנת בעלי חיים.

המפעל פועל בתפוקה מלאה וצפי ההזמנות בו גבוה, כאשר התוצרת נמכרת ב- 42 מדינות ברחבי העולם.