עונת החפירות ה-14 בתל אסור, ממזרח לעין עירון החלה.

חוקרי אוניברסיטת חיפה, בשיתוף תלמידי המועצה, ממשיכים לחקור את העבר במסורת הרב שנתית התורמת הן לידע ההיסטורי ולערכים של התלמידים והן למחקר האקדמי. השנה תתמקדנה החפירות בשרידי העיר מתקופת הברונזה התיכונה בחלקו הצפוני של התל ובמבנה המנהלי של ממלכת ישראל הצ