סגירת מתקני המשחקים ומגרשי הספורט בישובים


תושבים יקרים,

אנו ערים לתגובות ההורים ובני הנוער לגבי סגירת מתקני המשחקים ומגרשי הספורט בישובים. ראשית נציין כי הגנים הציבוריים לא נסגרו - אלה רק  מתקני המשחקים ומגרשי הספורט. ההחלטה התקבלה לאור העליה בנתוני התחלואה במרבית ישובי המועצה, במקביל לדיווחים שקבלנו על התקהלויות במגרשי הספורט ובמתקני המשחקים.

החלטה דומה התקבלה גם במועצות אזוריות נוספות. באחת מהן התקבלה ההחלטה לאחר שאב ושני בניו נפטרו לאחר שנדבקו בקורונה. המטרה הראשונה במעלה של כולנו היא לצמצם את מספר מקרי התחלואה ובכך להבטיח את בריאותנו ובריאות ילדינו.

ההחלטה על סגירת מתקני המשחקים ומגרשי הספורט תבחן מחדש לאחר שתחול (כפי שכולנו מקווים ומאמינים ) ירידה במספר החולים בישובים.