הסכמת הורים להתערבות פסיכולוגית לבנם / בתם

 

 

 

מצב משפחתי: (חובה) שדה חובה

 

 
מאשרים ביצוע התערבות פסיכולוגית לבננו/בתנו בשפ"ח מנשה
"התערבות" – תהליכי אבחון והערכה, יעוץ והדרכה להורים ולצוות חינוכי ולצוות טיפולי, טיפול פרטני ומערכתי, וכו'
 
•           ידוע לנו, שעל אחריותנו ליידע את השפ"ח על שינוי בעמדתנו ביחס להתערבות  
           הפסיכולוגית עליה אנו חתומים.
•           ידוע לנו, כי יערך תיעוד לפי חוק, במאגר נתונים חסוי.
•           ידוע לנו, כי העברת המידע לגורם אחר מותנית בהסכמתנו החתומה.
 
        

 

 

Browser not supported

 

 

 

Browser not supported