הצהרה על קרובי משפחה

 אני החתום מטה מצהיר/ה בזאת כי: (יש לסמן בחירה)
 
1. קרובי משפחה המועסקים במועצה האזורית מנשה. * שדה חובה
2. קרובי משפחה בתפקיד נבחרי ציבור במועצה האזורית מנשה. * שדה חובה
3. קרובי משפחה בועד העובדים של המועצה האזורית מנשה. * שדה חובה
 
במידה והצהרת כי יש לך קרובים, אנא ציין את שמותיהם ותפקידם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"קרוב משפחה " - בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, חתן, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח,בן-אחות, בת-אחות , חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות בני זוגם וכן חורג
או מאומץ, לרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים.
 
Browser not supported