הסרטון בוים, צולם והופק על ידי נוער מייסר במסגרת אולפן השידורים- שהקימה בכפר מחלקת הילדים והנוער.