לאה פרי
מהנדסת המועצה והוועדה לתכנון ובנייה
מיכל כהן ויטה
מזכירת המהנדסת והוועדה, העברת זכויות בטאבו
פארס אבו הדבה
מנהל מח' רישוי ומידען הוועדה