טל שגן
מנהל מחלקת פיקוח ואחראי ארכיון הוועדה
מיכל כהן ויטה
מזכירת המהנדסת והוועדה, העברת זכויות בטאבו
צח כהן
מפקח בניה
אורית טורג'מן
מפקחת בניה