פנו אלינו

הוראות משרד הפנים קובעות, כי תפקידו של מבקר המועצה הוא לבדוק כי פעולות הרשות והגופים הנסמכים לה, ונעשות על פי החוק תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

מבקר המועצה, פועל בהתאם להוראות אלו בכדי לייעל ולשפר את תפקודה של המועצה כארגון וכמעניקה שירותים לתושביה בכול תחומי הפעילות, בהם, חינוך, ביטחון, רווחה, בריאות, תברואה, בניה ופיתוח ועוד.

ניתן ליצור קשר עם המבקר באמצעות המייל, הטלפון הנייד או בפגישה בתיאום מראש.